การเดินทางไปยังสถานที่สุดท้ายที่ทำให้หลายคนปวดหัวคือการแพ็คกระเป๋า ซึ่งก่อนอื่น หากเราไม่ต้องการที่จะลืมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่าง ต้องลงรายการทั้งหมด พิจารณาตารางการเดินทางว่าควรใช้รายการอะไร และต้องเลือกขนาดกระเป๋าให้พอดีกับของที่จะบรรจุ
แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับการเดินทางและอรรถประโยชน์ พิจารณาน้ำหนักของกระเป๋าและบริเวณที่ใช้วาง แล้วเอากลิ่นเหม็นอับออกจากถุงก่อนเสมอ สามารถใช้ทากลางแดดได้ หรือสเปรย์
เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ ที่สามารถแบ่งคร่าวๆ ได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้